06-54396037 tcmklok@ziggo.nl

TCM-KLOK

AUTISME

TCM-KLOK hulpmiddel voor mensen met geen tijdsbesef en autisme

Geen tijdsbesef en Autisme is niet niks. Het goede nieuws is TCM-KLOK hulpmiddel.

Geen tijdsbesef en autisme is niet niks. Het goede nieuws is TCM-KLOK hulpmiddel.

Tijdsbesef is onontbeerlijk in het menselijke bestaan. Als we geen grip
hebben op wat er om ons heen gebeurt en niet weten wat er komen gaat,
voelen we ons niet veilig. We speuren naar herkenningspunten en voorspelbaarheid, we zoeken samenhang in de wereld om ons heen. Voor
mensen met autisme is het extra moeilijk om die samenhang te ontdekken. Door hun andere stijl van informatieverwerking zijn zij sterk gericht
op details; het kost hen moeite om deze details samen te voegen tot een
betekenisvol geheel. Zij leven als het ware in een fragmentarische wereld.
Een dergelijke informatieverwerkingsstijl heeft vérgaande gevolgen voor
het tijdsbesef.

De gevolgen zijn voor ieder individu anders, en kunnen in meer of mindere mate optreden. Niet iedereen krijgt met alle gevolgen te maken. Daarom is de TCM-KLOK geschikt voor mensen die autisme en geen tijdsbesef hebben.

Maak een afspraak om te kijken of TCM-KLOK geschikt.

LATEN WIJ BEGINNEN

Klaar om een echte verandering te maken?